Účetní kancelář Lenka Martyčáková, Zlín VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

ÚČETNICTVÍ

- Sestavení účetní osnovy
- Evidence faktur přijatých, vydaných
- Pohledávky, závazky
- Pokladna
- Sklady
- Bankovní výpisy
- Evidence majetku
- Cestovní příkazy, vyúčtován daně silniční
- Zpracování DPH, kontrolního hlášení, souhrnné hlášení
- Zpracování závěrkových operací
- Příprava podkladů pro přiznání daně z příjmů právnických osob
- Zastupování na úřadech a při kontrolách


  NÁVŠTEV