Účetní kancelář Lenka Martyčáková, Zlín VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

MZDY A PERSONALISTIKA

Kompletní zpracování mezd malých podniků pro 25 zaměstnanců:
- Měsíční přehledy mezd
- Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a Okresní správu sociálního zabezpečení
- Přihlášení a odhlášení zaměstnanců za ZP a OSSZ
- Mzdové listy
- Roční vyúčtování srážkové daně a zálohové daně
- Evidenční listy důchodového pojištění
- Zastupování na úřadech a při kontrolách


  NÁVŠTEV