Účetní kancelář Lenka Martyčáková, Zlín VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

DAŇOVÁ EVIDENCE

- Evidence faktur přijatých vydaných
- Závazky a pohledávky
- Evidence majetku
- Sklady
- Cestovní příkazy, vyúčtování daně silniční
- Zpracování DPH, kontrolního hlášení, souhrnné hlášení
- Příprava podkladů pro přiznání daně z příjmů fyzických osob
- Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení
- Zastupování na úřadech a při kontrolách


  NÁVŠTEV