Účetní kancelář Lenka Martyčáková, Zlín VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

CENÍK

Ceny za vedení účetnictví a daňové evidence jsou vždy domlouvány individuálně podle množství a stavu předávaných dokladů.

Je možné domluvit paušální částku nebo je platba stanovená přesně podle odpracovaného času. Výsledná cena je dána dohodou obou smluvních stran v závislosti na požadovaných úkonech a složitosti agendy.


  NÁVŠTEV